Ycc

Tường rào, cổng ngõ, sân vườn Khu QLVH Thủy điện Thượng Kontum

ĐVTK: Cty CP ĐTPT Xây dựng Đô Thị Mới

 

PHỐI CẢNH TƯỜNG RÀO, CỔNG NGÕ

PA1:

PA2:

PA3:

 

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ SÂN VƯỜN