Ycc

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

I. HỒ SƠ

1. Đơn xin cấp phép xây dựng (01 bản chính).

2. Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao photo công chứng)

3. Hồ sơ thiết kế: Thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng, sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình, sơ đồ hệ thống điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước (02 bản chính có chữ ký của giám đốc, chủ nhiệm chủ trì thiết kế, người thiết kế, đóng dấu đơn vị thiết kế, chữ ký của chủ đầu tư).

4. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (đối với công trình sử dụng vốn nhà nước >=500 triệu) (01 bản sao photo công chứng).

5. Ảnh chụp hiện trạng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo) (02 ảnh chụp).

6. Giấy phép xây dựng cũ (đối với công trình sửa chữa, cải tạo) (01 bản chính).

7. Kết quả khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng hoặc lân cận thuộc chung vùng, có địa chất tương đồng (đối với nhà cao tầng từ 4 tầng trở lên) (01 bản chính hoặc sao có chữ ký của giám đốc, chủ nhiệm khảo sát, đóng dấu đơn vị khảo sát).

8. Thỏa thuận về kiến trúc (đối với công trình cấp 1, cấp đặc biệt và công trình cao từ 06 tầng trở lên) (01 bản sao photo công chứng).

9. Kết quả thi tuyển kiến trúc (đối với các công trình phải thi tuyển kiến trúc theo quy định tại thông tư 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ xây dựng) (01 bản sao photo công chứng).

10. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (đối với công trình phải được thẩm định thiết kế cơ sở được quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ) (01 sao photo công chứng).

11. Kết quả thẩm định về PCCC (đối với công trình phải được thẩm định PCCC quy định tại Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ) (01 bản sao photo công chứng).

12.  Kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền (đối với các công trình phải thực hiện được quy định tại Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ) (01 bản sao photo công chứng).

13. Văn bản thỏa thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa theo thẩm quyền (đối với các công trình thuộc phạm vi khu di tích theo Luật di sản) (01 bản sao photo công chứng).

14. Các văn bản thỏa thuận của các cơ quan quản lý nhà nước trước khi cấp giấy phép xây dựng (đối với các công trình phục vụ các chuyên ngành khác khác như: điện nước, viễn thông, thủy lợi,...) (01 bản sao photo công chứng).

GHI CHÚ:

- Thành phần hồ sơ có số thứ tự 1-->3: bắt buộc đối với tất cả các công trình.

- Thành phần hồ sơ có số thứ tự 4-->14: đối với các công trình có thêm các đặc điểm riêng.

II. THỜI GIAN

Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. LỆ PHÍ

GPXD công trình: 100.000đ/GP

 

  • Công ty Ycc sẽ hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp phép xây dựng cho Quý khách hàng có đăng ký dịch vụ tại Công ty.